תנאי שימוש

החזית הוורודה (״החזית״) מברכת אותך על שבחרת להשתמש באתר זה ובחנות המקוונת לרכישת מוצרי החזית (״החנות״). בחנות ניתן לרכוש באופן מקוון מוצרים המשווקים על ידי החזית (״המוצרים״) בכפוף לתנאים המפורטים להלן (״התנאים״).

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש באתר ובחנות. אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאים כיוון שהם חלים על השימוש שלך באתר ובחנות. אם, לאחר שקראת את התנאים, ומצאת שהם אינם תואמים את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר או בחנות.

בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: [email protected]בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

האמור בתנאים אלה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד, ותנאים אלה פונים לכל המגדרים.

שימוש ומגבלות

השימוש בחנות נועד אך ורק לשם קבלת מידע בקשר עם המוצרים ורכישתם. אין להשתמש בחנות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש. מקומם של תכני החנות הם באתר החנות בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך החנות בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא. מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית או למכירה חוזרת. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

  • אין להשתמש בחנות למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע, פעולות פצחנות, פריצת מערכות האבטחה של החנות וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת החנות, עקיפת מנגנוני הגנה של החנות, ביצוע מניפולציות בפעילות החנות, גישה שיטתית למחשבי החנות באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של החנות שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
  • אין להשתמש בחנות לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
  • אין לקשר לחנות מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה, אתרי שנאה או אתרים המעודדים הסתה או גזענות.

בכל עת אנו רשאים לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך בחנות.

המוצרים בחנות

החזית משתדלת להציג מידע מדויק ככל האפשר בקשר עם המוצרים, עם זאת התמונות המוצגות בחנות הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החזית, ובכל מקרה החזית לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר או תוצאתי.

המכירה דרך החנות הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החזית. החזית אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים או המוצרים שתמונותיהם מופיעות בחנות. במקרה שלאחר הזמנת מוצר בחנות, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, החזית תודיע לך על כך ותציע לך מוצר חלופי או לבטל את הזמנת המוצר ולקבל זיכוי בגין עלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה. למען הסר ספק, החזית לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולא תהיה לך כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לך או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהחזית תשיב לך כל סכום ששולם על ידך אם אכן שולם או תבטל את החיוב אם בוצע.

כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים בחנות נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.

החזית רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.

ביצוע רכישות בחנות

ביצוע הרכישה בחנות יתאפשר רק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • הינך בגירה (בת 18 ומעלה). אם את קטינה (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת, את נדרשת בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליך או את הוריך בדבר תנאים אלה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החנות. על האפוטרופוס הממונה או ההורה חלה האחריות ליידע אותך בדבר תנאים אלה וכן לפקח על פעילותך. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטינה בחנות תחשב כאילו ניתנה הסכמת האפוטרופוס הממונה או ההורה לאמור בתנאים אלה.
  • יש ברשותך דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  • את בעלת כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע ההזמנה ואת מורשית על פי כל דין לבצע את עסקת הרכישה בחנות. (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, זיכוי, תו שי).
  • המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא באזורי החלוקה של החנות.
  • המוצרים המבוקשים זמינים במלאי החנות.

לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיך האישיים כנדרש בחנות, תידרשי לאשר את ביצוע ההזמנה. עם סיום הליך הרכישה ישלח לדואר האלקטרוני שלך מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק.

לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אליך הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת בעת הרישום לחנות, בדבר אישור ביצוע הרכישה.

יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי החזית יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי. אם הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, מכל סיבה שהיא, תישלח לך הודעת דוא”ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

אספקת המוצרים

החזית תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות החנות בדרך שאותה תציין בעת הזמנתך.

משלוח אל ביתך או אל מען אחר שתמסור לנו, לפי בחירתך, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט בחנות (“דמי המשלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין בחנות. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.

החזית תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל, ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

דמי המשלוח יהיו כמפורט בחנות מעת לעת וזמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם בחנות, יפורט אף הוא בחנות. החזית רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

הזמנה שבוצעה בחנות שלא ביום עסקים (ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) או ביום עסקים לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

אספקת פריטים בדרך איסוף תתאפשר רק בתיאום מראש.

שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית, לפי בחירת החזית ושיקול דעתה ויכול שזהות החזית המשלחת תשתנה מעת לעת. עיכובים כאמור אינם באחריות החזית ולא תהיה לך כל טענה כנגד החזית בעניין זה.

לשם תיאום מסירת המוצרים שהזמנת, ייצור עמך קשר (באמצעות מסרונים או בטלפון) נציג חברת השילוח. מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות שלך לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור. במקרה של השארת המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החזית לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך. מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות שלך לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי החזית ולא יזכה אותך בפיצוי כלשהו.

החזית לא תהא אחראית על עיכובים של חברת השילוח, או לכל עיכוב באספקה או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים או לא מדויקים או מלאים שמסרת וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים או הידועים לחזית מראש, תנקוט החזית במירב המאמצים בכדי ליידע אותך מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור.

שינוי מען למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן בחנות בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי החזית, בתיאום עמך (באמצעות פנייה במייל), ותיתכן עלות נוספת.

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

באפשרותך לבטל את הרכישה שביצעת בחנות תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת החשבונית, לפי המאוחר מביניהם, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, באמצעות פנייה לפנות אלינו לכתובת: [email protected], והשבה של המוצרים לחזית בתיאום מראש, בכפוף להצגת חשבונית קנייה ובהתאם לתנאים אלה.

בביטול רכישה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או הפרה אחרת של תנאים אלה בחנות – כספך יושב לך תוך 14 ימים מיום החזרת המוצר. החזר כספי יתקבל לאמצעי התשלום המקורי, והודעת זיכוי תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת.

ביטול הרכישה מותנה בכך שלא נעשה כל שימוש על ידך במוצר ושלא נגרם לו נזק.

החזית תהא רשאית לבטל את הזמנתך, כולה או חלקה, בכל מקרה של הפרת תנאים אלה. כמו כן, החזית אינה מחויבת לאשר את הזמנתך מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לך בכתב לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחזית תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם על ידך בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום ההזמנה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החזית בגין ביטול ההזמנה.

ביטול עסקת מכר מרחוק שנערכה עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, תעשה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת תנאים אלו לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, והצרכן יציג תעודה או מסמך המוכיח את זכות הביטול כאמור.

נשמח לענות על כל שאלה באמצעות פניה אלינו לכתובת: [email protected].

קישורים

תנאים אלה חלים על החנות בלבד והם אינם חלים על אתרים אחרים המקושרים לחנות. איננו שולטים או מפקחים על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם. החזית רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהחנות או להוסיף קישורים אחרים.

דיוור

השימוש באתר, רכישת מוצרים ושליחת פרטים בטפסי יצירת הקשר באתר, מהווים את אישור המשתמש לשימוש בפרטים שהזין לצורך דיוור.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של החנות מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות בחנות. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. המדיניות העדכנית נמצאת בכתובת: [___________].

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בחנות, במוצרים ובתכנים הקשורים אליהם הינם של החזית בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ החזית או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אחריות

החנות ובכלל זה כלל המידע המופיע בה, מוצע לשימוש כפי שהוא ובאופן אחיד לכלל המשתמשים. איננו מתאימים את החנות לצרכיך או לצרכי משתמשים אחרים ולא נישא באחריות לפעילותך בחנות וליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים.

החזית אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב שלך או לכל רכוש אחר שלך, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש בחנות, ובכלל זאת, בשל מסירת מידע.

השימוש שלך בחנות וחשיפתך למידע בחנות נעשים על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילותך בחנות ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בו הוא מקיף, נכון ועדכני. התכנים המופיעים בחנות אינם מהווים המלצה לשימוש או לרכישה של מוצר כזה או אחר.

החזית מתכוונת לעדכן את החנות אך לא מתחייבת לעשות זאת בתדירות שתשקף את ההתפתחויות בקשר עם פעילויות החזית. למידע נוסף ניתן לפנות אלינו בכל עת לכתובת: [email protected] לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות החנות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של החנות, מערכות של החנות, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים בחנות ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בחנות ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יובהר כי לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות החנות וזמינותה.

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בחנות או האתר או בקשר עם התנאים, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

פני אלינו

בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת: [email protected]

עודכן לאחרונה במרץ 2023.